باور دارم باران اشک آسمان است


باور دارم باران اشک آسمان است


آسمان تحمل بغض را ندارد...


برای سبک شدن می بارد...


برای همین باران را دوست دارم


من هم می بارم


تا شوری اشکهایم در شیرینی باران گم شود


و چه زیباست سبک شدن...


خدایا ...


بیا با هم قدم بزنیم ...


تو با باران و من با گریه ...


میخواهم سبک شوم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید