ایـــن پستــــــ را سکــوتـــــــ میکنــم تـــو بنــویــــس!

تـــــــو بنــــــویــــس...

از دلتنگـــــی هــــــایتـــــــ ...

از دردهـــــایتـــــــ ...

از حـــرفــــــ هـــایتــــــــ ...

از هــرچـــه دلتــــــــ میگــــویـــد...

تـــو بنــویــس بــرایـــم!


/ 0 نظر / 13 بازدید