بابا ولی ... تو که حرف نداری ...

با پدرم جدول حل میکردم که گفتم : پدر نوشته دوست، عشق، محبت و چهار حرفیه ...

اتفاقا" دو حرف اولشم در اومده بود، یعنی ب و الف

یه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابا

با اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباهه

گفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم در میاد ...

... ... ... تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی ...

اینجا نوشته چهار حرفی، ولی تو که حرف نداری ...


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

/ 0 نظر / 10 بازدید