تنهایی


نه تو می مانی، نه اندوه، و نه هیچ یک از مردم این آبادی

ب حباب نگران لب یک رود قسم  و ب کوتاهی آن لحظه ی شادی ک گذشت

غصه هم خواهد رفت، آن چنانی ک فقط خاطره ای خواهد ماند...

/ 0 نظر / 3 بازدید