چرا بغل کردن حس خوبی به آدم میده ؟

چرا بغل کردن حس خوبی به آدم میده ؟

چون در سمت راست بدن قلب وجود نداره و اونجا خالیه ولی وقتی کسی رو که دوست داری بغلش میکنی قلبش اون جای خالی رو پر

میکنه و انگار که تو صاحب دو تا قلب شدی . .

 

گاهی چه دلتنگ میشویم

برای یک مواظب خودت باش

برای یک هستم

برای یک نوازش

برای یک آغوش . .

انجمن تک سایت

/ 0 نظر / 13 بازدید