می نویسم

می نویسم باران !

می نویسم سرما !

می نویسم غم و اندوه و نفس !♥

می نویسم احساس ،

تا بدانی دل من بی تو گلم میمیرد و بدان دل سرد است و کمی بارانی

، غم سراسر دل من پر کرده ، کاش اینجا بودی

/ 0 نظر / 9 بازدید