# احساس

ســــرکـــــوبـــــ مــیکنــــمـــ !

ســــرکـــــوبـــــ مــیکنــــمـــ ! ایـــنــــ احســــاســـ لعنتــــیـــ را ... دوستـتــــــ نـــداشتــــمـــ ... نـــــــدارمــ ... و نـخـــواهــــمــ داشـتــــــ ... میخــــواهــــمــ دروغگـــــو بــــاشــــمــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید