# تنهایی
فقط کسی معنی دلتنگی را درک میکند که طعم  وابستگی را چشیده باشد پس به کسی وابسته نشو  که سرانجام ان وابستگی  دلتنگیستد
/ 0 نظر / 9 بازدید