این شعر شاید ، شعرِ تلخِ آخرین باشد

این شعر شاید ، شعرِ تلخِ آخرین باشد
بگذار این هم ، سهمِ یارِ نازنین باشد

ای یار ! شاید صبحِ فردا ، پایِ یک دیوار
افتاده نعشِ سرخِ من رویِ زمین باشد

بگذار پس دستِ تهی از حاصلم امشب
در باغِ لیمو و تُرنجت ، میوه چین باشد

تو آفریدی شعرهایم را به یک لبخند
این آفرینش لایقِ صد آفرین باشد

من در دهانِ زخم هایم ، عشق ورزیدم
ترکیبِ زخم و عشق - آری - بهترین باشد

آزاده تر از سرو بودم در مسیرِ باد
شاید لَجِ این بادها هم ، از همین باشد

حالا نشسته روبرویم جوخه ی آتش
شاید خدا می خواست پایانم چنین باشد !http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Namayeshe%20Ehsas%2012/16.jpg
/ 0 نظر / 8 بازدید